Privacy policy

Właścicielem marki TopDruk24.pl oraz TopDruk24.com jest:
TOP DRUK SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą
w Łomży, ul. Nowogrodzka 151 A , NIP: 7182138020
TopDruk24.com zwana stroną wizytówkową jest integralną częścią serwisu TopDruk24.pl. Z tego powodu wszelkie dane gromadzone przez stronę wizytówkową są zgodne z polityką prywatności: https://topdruk24.pl/dla_klienta/polityka_prywatnosci/

  1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy TOP DRUK SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA odpowiedzialni za realizację i administrowanie stronami TopDruk24.pl oraz TopDruk24.com są odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  2. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego lub przesłać e–mail na biuro@topdruk24.pl lub listem poleconym na adres: Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża.